Stolichnaya Vodka, Stoli Blueberi

Blueberry flavored premium vodka. Established 1988. www.stoli.com. 37.5% alc./vol. 75